Vi är en tvärkulturell kommunikationsbyrå som hjälper organisationer och företag att skapa engagemang, oberoende av kultur eller språk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ett medielandskap i förändring


Sverige växer. Utrikes födda står idag för cirka 20 procent av Sveriges befolkning och har som grupp en köpkraft på över 300 miljarder årligen. Det förändrade landskapet berikar Sverige med nya perspektiv, innovationer, lösningar och möjligheter för många organisationer och företag – men kan även innebära kommunikativa utmaningar vid dialoger och påverkan.

För oss handlar god kommunikation om förmågan att skapa tillit genom igenkänning. Genom undersökningar får vi insikter om attityder och värderingar hos den femtedel av Sveriges befolkning som inte har svenska som modersmål.

Med ökad förståelse för de olika gruppernas utmaningar, livssituation och konsumtionsbeteende kan vi hjälpa dig att bättre engagera de målgrupper du vill nå. Välkommen till oss!

Vi erbjuder


Kommunikationsplanering bestående av:

  • Kvalitativa- och kvantitativa marknadsundersökningar
  • Strategisk kommunikationsrådgivning
  • Medierådgivning och kanalstrategier
  • Idé- och konceptgenerering inför kampanjer
  • Föreläsningar kring tvärkulturell kommunikation

Det här får du


Insikter inför kommunikation

Genom undersökningar får vi insikter om attityder och värderingar för att bättre engagera de målgrupper du vill nå och påverka.

Rätt kanalval

Även om vi har en digital nisch arbetar vi kanaloberoende. Det betyder att vi anpassar din kampanj till de kanaler och nätverk som ger störst effekt för uppdraget.

Kvitto på effekten

Vi mäter och analyserar självklart alltid effekterna av kommunikationen baserat på dina mål och utmaningar.