Vi hjälper företag och organisationer att via relevanta insikter skapa engagemang, oberoende av kultur och språk. IAC är en tvärkulturell kommunikationsbyrå.

Vi kommunicerar i det nya Sverige.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kommunikation i nytt landskap


Sverige växer. Utrikes födda står idag för cirka 20 procent av Sveriges befolkning och 90 procent av den svenska befolkningsökningen. Invandring är den största enskilda orsaken till att befolkningen väntas öka med nära 800 000 personer från år 2015 till 2020. Det förändrade landskapet berikar Sverige med nya perspektiv, innovationer, lösningar och möjligheter för många företag och organisationer – men även en del kommunikativa utmaningar.

I dagens snabba och komplexa medielandskap är det dock inte längre lika lätt att nå ut med budskap som engagerar, övertygar och bygger relationer med befintliga målgrupper som man känner väl. För att skapa engagemang hos Sveriges femtedel kan vi därför inte enbart anpassa kommunikationen språkligt. Även kulturella aspekter såsom traditioner, attityder och värderingar samt manér påverkar budskap, aktiviteter och graden av engagemang. Vi behöver relevanta insikter inför varje problemformulering för att lyckas.

För oss handlar god kommunikation och påverkan om förmågan att skapa tillit genom igenkänning. I sin mest grundläggande form ska en kommunikationssatsning få mottagaren att tycka, känna och agera. Idag analyserar dock många organisationer trender och beteenden brett vilket leder till att kommunikationen ofta sker brett till en majoritet. Få aktörer har identifierat vad som på djupet driver utrikes födda i Sverige. Hos oss hjälper vi dig att skapa en djupare dialog med målgrupperna själva för att inkludera dem i samtalet. På så sätt skapar vi en mer effektiv strategi för att enklare påverka.

Välkommen till IAC.

Vi erbjuder


Kommunikationsplanering bestående av:

  • Kvalitativa- och kvantitativa marknadsundersökningar.
  • Strategisk kommunikationsrådgivning.
  • Medierådgivning och kanalstrategier.
  • Idé- och konceptgenerering inför kampanjer.
  • Föreläsningar kring tvärkulturell kommunikation.

Det här får du


Rätt målgrupp

Genom undersökningar får vi insikter om trender, tendenser, attityder och värderingar hos olika målgrupper så att du enklare når ut med budskap som engagerar de målgrupper du vill nå.

Rätt kanalval

Vi arbetar kanaloberoende vilket betyder att vi anpassar din kampanj till de kanaler och nätverk som ger störst effekt för uppdraget.

Kvitto på effekten

Vi mäter och analyserar självklart alltid effekterna av kommunikationen baserat på dina mål.


Kontakta oss


i am collective är en tvärkulturell kommunikationsbyrå som hjälper organisationer att nå fram med sina budskap oberoende av kultur och språk. Hör av dig till oss så vi berättar vi om hur det nya Sverige ser ut och hur vi kan hjälpa dig.