Vi är en tvärkulturell kommunikationsbyrå som hjälper organisationer och företag att skapa engagemang – oberoende av språk eller kultur. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ett medielandskap i förändring


Sverige växer. Utrikes födda står idag för cirka 20 procent av Sveriges befolkning och med en gemensam köpkraft på över 300 miljarder årligen. Det förändrade landskapet berikar många företag och organisationer med nya perspektiv, innovationer och lösningar – men kräver samtidigt en djupare förståelse för heterogena gruppers beteendemönster och mediekonsumtion.

För oss handlar det om att lösa verkliga problem och skapa tillit genom igenkänning. Genom data-driven insamling och undersökningar får vi insikter om attityder, värderingar och konsumtionsmönster hos den femtedel av befolkningen som inte har svenska som modersmål. Först där kan vi utveckla strategier som får människor att tycka, känna och göra.

Med ökad förståelse för de olika gruppernas utmaningar och livssituation kan vi hjälpa dig att bättre planera din kommunikation för att enklare engagera de målgrupper du vill nå. Välkommen till oss!

Vi erbjuder


Kommunikationsplanering bestående av:

• Data-driven insamling och analys (EDA, ETL, BI)
• Kvantitativa webbundersökningar på flertalet språk
• Strategisk kommunikationsrådgivning
• Tvärkulturell kampanjplanering (socialt, digitalt, print)
• Medierådgivning och kanalstrategier
• Föreläsningar kring tvärkulturell kommunikation


Det här får du


Insikter inför kommunikation

Genom undersökningar och datainsamling får vi insikter om attityder och värderingar för att bättre engagera de målgrupper du vill nå och påverka.

Rätt kanalval

Även om vi har en digital nisch arbetar vi kanaloberoende. Det betyder att vi skapar och anpassar din kampanj till de kanaler och nätverk som ger störst effekt för uppdraget. Arbetet sker iterativt.

Kvitto på effekten

Vi mäter och analyserar självklart alltid effekterna av kommunikationen baserat på dina mål och utmaningar.


Kontakta oss


Vi består av specialister inom strategisk kommunikation, statistik, datainsamling- och analys samt digital kampanjproduktion där det tvärdisciplinära arbetssättet är centralt inför varje uppdrag.

Bjud in oss till ett samtal, vi lyssnar gärna på dina utmaningar och berättar mer om ett medielandskap under förändring.